"pozbywać się kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozbywać się kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. dump **
  • wyrzucać (do śmieci), pozbywać się [TRANSITIVE]
   She dumped the flowers that he'd given her. (Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.)
   I decided to dump all her letters. (Zdecydowałem się wyrzucić wszystkie jej listy.)
   She dumped her old and worn out clothes. (Ona pozbyła się swoich starych i znoszonych ubrań.)
   Could you dump this box for me? (Czy możesz wyrzucić dla mnie to pudełko?)
   He dumped his rubbish in the forest. (On zostawił swoje śmieci w lesie.)
 2. remove ****
  • usuwać na stałe, pozbywać się [TRANSITIVE]
   How can I remove this horrible tattoo? (Jak mogę usunąć ten okropny tatuaż?)
   This scar reminds of the accident, I want to remove it. (Ta blizna przypomina mi o wypadku, chcę się jej pozbyć.)
 3. discard *
 4. shed **
 5. eradicate
 6. purge
 7. unload *
 8. jettison
 9. offload , także: off-load
 10. deep-six
phrasal verb
 1. throw away

pozbywać się kogoś

phrasal verb
 1. write somebody out
  • pozbywać się kogoś (np. postaci w filmie)
   They should write that character out. It is boring. (Powinni pozbyć się tej postaci. Jest nudna.)
 2. pawn somebody off
 3. cast somebody aside
phrasal verb
 1. part with something
  • pozbywać się czegoś (kierując się bardziej rozsądkiem, niż chęcią oddania tej rzeczy np. starego samochodu)
   I'm afraid I will have to part with my old car. (Obawiam się, że będę musiał pozbyć się mojego starego samochodu.)
 2. shake something off  
 3. smooth something away
 4. pawn something off
 5. slough something off   literary
idiom
 1. be quit of something   British English formal
czasownik
 1. dismantle *
 2. trash **
  • wyrzucić, pozbyć się American English informal
   You should trash these shoes, they are so old. (Powinieneś wyrzucić te buty, są takie stare.)
   I don't want to see this in my house, trash it! (Nie chcę tego widzieć w moim domu, pozbądź się tego!)
 3. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się informal
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 4. dispatch * , także: despatch
 5. debarrass
phrasal verb
 1. strip out
 2. breed out
 3. turf out , turf someone out , turf something out

Powiązane zwroty — "pozbywać się kogoś"

czasownik
phrasal verb