Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"neg" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "neg" po angielsku

negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE

obrazek do "negative" po polsku
przymiotnik
 1. negatywny (zły)
  He has got a negative influence on me. (On ma na mnie negatywny wpływ.)
  Get rid of all these negative emotions. (Pozbądź się tych wszystkich negatywnych emocji.)
  przeciwieństwo: positive
 2. negatywnie nastawiony
  Don't be so negative, everything will be fine. (Nie bądź taki negatywnie nastawiony, wszystko będzie w porządku.)
  He was born negative. (On się urodził negatywnie nastawiony.)
 3. odmowny
  You should expect a negative answer. (Powinieneś spodziewać się odmownej odpowiedzi.)
  I received a negative letter. (Otrzymałem list odmowny.)
 4. zaprzeczający
  I got a negative answer. (Dostałem odpowiedź zaprzeczającą.)
 5. ujemny (np. wynik testu medycznego)
  The result is negative, you're healthy. (Wynik jest ujemny, jesteś zdrowy.)
  The results of his HIV test are negative. (Wyniki jego testu na HIV są ujemne.)
  przeciwieństwo: positive
 6. ujemny (np. ładunek elektryczny) termin techniczny
  These charts show a negative value. (Te wykresy pokazują ujemne wartości.)
  Check if this electric charge is negative. (Sprawdź, czy ten ładunek elektryczny jest ujemny.)
  przeciwieństwo: positive
 7. ujemny (mniejszy niż zero, np. jakaś liczba) termin techniczny
  Both these numbers are negative. (Obie te liczby są ujemne.)
  The temperature outside is negative. (Temperatura na zewnątrz jest ujemna.)
  przeciwieństwo: positive
 8. ujemny (krew z czynnikiem Rh-) termin techniczny
  My blood type is 0 negative. (Moja grupa krwi to 0Rh-.)
  Is your blood type positive or negative? (Twoja grupa krwi jest dodatnia czy ujemna?)
rzeczownik
 1. negatyw (w fotografii)
  Do you still have this negative? I would like to print these pictures. (Czy nadal masz ten negatyw? Chciałbym wywołać te zdjęcia.)
  I have found old negatives from my childhood hidden in the attic. (Odnalazłam stare negatywy z mojego dzieciństwa, schowane na strychu.)
 2. przeczenie, negacja, odmowa
  I sent a request but I got a negative. (Wysłałem prośbę, ale dostałem odmowę.)
  I asked for the access to the documents but they sent me a negative. (Poprosiłem o dostęp do dokumentów, ale przysłali mi odmowę.)
 3. minus, ujemna strona (np. jakiejś sytuacji)
  That is one of the negatives of being a doctor. (To jest jeden z minusów w byciu lekarzem.)
  Let's analyse the negatives. (Przeanalizujmy minusy.)
  The negative of being a celebrity is that you have no private life. (Minus bycia celebrytą, jest taki, że nie masz życia prywatnego.)
 4. wynik ujemny (np. testu medycznego)
  I was relieved when I got a negative. (Poczułem ulgę, kiedy otrzymałem wynik ujemny.)
  A negative of the test means you are healthy. (Wynik ujemny testu oznacza, że jesteś zdrowy.)
 5. odpowiedź negatywna, odmowa (nie)
  My request met with a negative. (Moja prośba spotkała się z odmową.)
  I asked for permission to see the files and I got a negative. (Poprosiłem o pozwolenie na zobaczenie dokumentów i otrzymałem odmowę.)
 6. przeczenie termin techniczny [policzalny]
czasownik
 1. odrzucić, odmówić oficjalnie
  I decided to negative his offer. (Postanowiłem odrzucić jego ofertę.)
  He wanted to go to the cinema with her but she had to negative because she had other plans. (Chciał pójść z nią do kina, ale musiała odmówić, bo miała inne plany.)
 2. zaprzeczyć oficjalnie
  Don't negative the truth. (Nie zaprzeczaj prawdzie.)
  You can't negative facts. (Nie możesz zaprzeczyć faktom.)