"odmowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmowa" po polsku

odmowa

rzeczownik
 1. refusal *   [policzalny lub niepoliczalny]
  In this case I can accept no refusal. (W tym przypadku nie mogę zaakceptować żadnej odmowy.)
  I've expected an approval, but I've received a refusal. (Oczekiwałem akceptacji, a otrzymałem odmowę.)
  I can't understand his refusal to go with us. (Nie mogę zrozumieć jego odmowy, żeby pójść z nami.)
 2. rejection **
  • odmowa (przyjęcia pomocy), nieprzyjęcie (czyjegoś wsparcia) [policzalny lub niepoliczalny]
   There must be no more rejection of migrants through violent collaboration with countries like Libya. (Nie można dalej odmawiać pomocy migrantom poprzez agresywną współpracę z takimi krajami jak Libia.)
   przeciwieństwo: acceptance
 3. boycott *
  • bojkot, odmowa
   I would not rule out a full boycott of the Olympics. (Nie wykluczałabym całkowitego bojkotu Olimpiady.)
   The boycott of our products has hurt our sales. (Bojkot naszych produktów zaszkodził naszej sprzedaży.)
 4. no *****
 5. denial **  
  I'll not accept your denial. (Nie przyjmę twojej odmowy.)
 6. negative *** , neg. (skrót) , neg (skrót) BrE
  • przeczenie, negacja, odmowa
   I sent a request but I got a negative. (Wysłałem prośbę, ale dostałem odmowę.)
   I asked for the access to the documents but they sent me a negative. (Poprosiłem o dostęp do dokumentów, ale przysłali mi odmowę.)
  • odpowiedź negatywna, odmowa (nie)
   My request met with a negative. (Moja prośba spotkała się z odmową.)
   I asked for permission to see the files and I got a negative. (Poprosiłem o pozwolenie na zobaczenie dokumentów i otrzymałem odmowę.)
 7. holdout    AmE
 8. declination  
  I accepted his polite declination. (Przyjąłem jego grzeczną odmowę.)
 9. repudiation
 10. negative response
 11. knockback  
 12. remonstration
 13. demur
 14. disallowance  
 15. denegation  

"odmowa" — Słownik kolokacji angielskich

negative response kolokacja
 1. negative przymiotnik + response rzeczownik = negatywna odpowiedź, odmowa
  Bardzo silna kolokacja

  He also gave a very negative response to Bush's foreign policy.