Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"mowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mowa" po polsku

mowa

rzeczownik
 1. speech ****
  • mowa, przemówienie [policzalny]
   Watching the tape of the speech, he thought it went well. (Oglądając nagranie przemowy na taśmie, on pomyślał, że poszła nieźle.)
   She seemed really nervous and stumbled over the words in her speech. (Ona wydawała się bardzo nerwowa i plątała się w słowach podczas swojej przemowy.)
   Judy had rehearsed her speech to Robert a hundred times. (Judy ćwiczyła swoją przemowę z Robertem setki razy.)
  • mowa (zdolność mówienia) [niepoliczalny]
   My grandmother's speech is impaired after a stroke. (Zdolność mowy mojej babci jest upośledzona po wylewie.)
   He recovered his speech after 6 months of rehabilitation. (On odzyskał mowę po 6 miesiącach rehabilitacji.)
 2. language **** , lang. (skrót)   [niepoliczalny]
  She's an expert on bee language. (Ona jest ekspertem od mowy pszczół.)
  Harry understands snake language. (Harry rozumie mowę wężów.)
 3. address ****
  • przemówienie, mowa [policzalny]
   His address was inspiring. (Jego przemówienie było inspirujące.)
   I need to write my address. (Muszę napisać moje przemówienie.)
   He gave an address about helping each other. (Wygłosił mowę o wzajemnym pomaganiu sobie.)
 4. parlance
 5. acceptance speech
 6. oration

Powiązane zwroty — "mowa"

zaimek
to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa) = one
czasownik
mówić = say +5 znaczeń
przemawiać = address +1 znaczenie
wymawiać = pronounce +2 znaczenia
inne
rzeczownik
przymiotnik
ówczesny (istniejący w czasach, o których mowa) = then
niemy = silent +1 znaczenie
o którym mowa = in question +1 znaczenie
eliptyczny (np. mowa, uwaga) = elliptical
prymitywny (np. zachowanie, mowa) = unrefined
przysłowie

"mowa" — Słownik kolokacji angielskich

acceptance speech kolokacja
 1. acceptance rzeczownik + speech rzeczownik = przemówienie (po odebraniu nagrody), mowa (np. mowa oskarowa)
  Bardzo silna kolokacja

  If he does get in, there's no question the acceptance speech will include a thank you to his mother.