"umowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umowa" po polsku

umowa

obrazek do "contract" po polsku
rzeczownik
 1. contract ****
  • kontrakt, umowa [policzalny]
   You should read the contract carefully before you sign it. (Powinieneś uważnie przeczytać kontrakt, zanim go podpiszesz.)
   My supplier didn't live up to the terms of our contract. (Mój dostawca nie spełnił warunków umowy.)
   The contract will expire soon. (Kontrakt wkrótce wygaśnie.)
 2. deal *****
  • umowa, układ, porozumienie [policzalny]
   It was a fair deal so both of us went away happy. (To był dobry układ, więc oboje odeszliśmy zadowoleni.)
   Our deal was very profitable for me. (Nasze porozumienie było dla mnie bardzo opłacalne.)
 3. contract **** , agreement ****
 4. agreement ****
  • układ, umowa [policzalny]
   These are terms of an agreement between you and the landlord. (To są warunki umowy między tobą a wynajmującym mieszkanie.)
   We had an agreement and you broke it. (Mieliśmy umowę a ty ją złamałeś.)
 5. arrangement ***
 6. bargain **
  • porozumienie, układ, umowa, transakcja [policzalny]
   It sounds like you get the better part of this bargain. (Wygląda na to, że ty dużo więcej zyskasz na tym porozumieniu.)
   I never want to cut myself off from a potential bargain. (Nigdy nie chcę odcinać się od potencjalnego układu.)
 7. covenant *
  • umowa, ugoda, konwencja [policzalny]
   We made a covenant to share our lives. (Zawarliśmy umowę, by dzielić nasze życia.)
   This jointly sealed covenant is the absolute proof of our alliance. (Ta opieczętowana umowa jest niezbitym dowodem na nasz sojusz.)
 8. dealie potocznie

Powiązane zwroty — "umowa"

rzeczownik
czasownik
obejmować (np. umowa) = cover , także: kiver dialekt
przymiotnik
formalny (np. umowa) = procedural
niepisany (np. umowa, prawo) = unwritten
adhezyjny (np. umowa) = adhesive
phrasal verb

"umowa" — Słownik kolokacji angielskich

contract agreement kolokacja
 1. contract rzeczownik + agreement rzeczownik = kontrakt, umowa
  Silna kolokacja

  He finally reached a contract agreement on October 7, 2009, having missed the first four games of the regular season.