TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"wygaśnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygaśnięcie" po polsku

wygaśnięcie

rzeczownik
 1. extinction *
  • wygaszenie (np. ognia), wygaśnięcie (np. prawa) [niepoliczalny]
   We watched the campfire until its extinction. (Pilnowaliśmy ogniska aż do jego wygaszenia.)
 2. expiration
 3. termination
  • wygaśnięcie (umowy), wypowiedzenie (pracy, najmu), rozwiązanie (umowy)
   Failure to comply will be met with termination. (Niezastosowanie się będzie skutkowało wypowiedzeniem.)
 4. lapse *
  • wygaśnięcie (np. praw, ważności)
   The lapse of those laws will take place after the new laws are passed. (Wygaśnięcie tych praw nastąpi w momencie, w którym zostaną uchwalone nowe prawa.)
   We have to wait for the lapse of the agreement. (Musimy czekać na wygaśnięcie kontraktu.)
 5. expiry
 6. lapsing  
czasownik
 1. lapse *  
  come to an end because an agreed time limit has passed
  This settlement shall lapse in two years. (Ta ugoda wygaśnie za dwa lata.)
  My membership in this club has already lapsed. (Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.)
  link synonim: expire
 2. become extinct , go extinct  
phrasal verb
 1. die out