"zanikać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zanikać" po polsku

zanikać

czasownik
 1. decline ***
  • zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu) [nieprzechodni]
   Her muscles totally declined after the pregnancy. (Jej mięśnie kompletnie zanikły po ciąży.)
   He retired when his health started to decline. (On przeszedł na emeryturę, kiedy jego zdrowie zaczęło podupadać.)
 2. dwindle
  • kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
   Our supply of water has dwindled. (Nasze zapasy wody zmniejszyły się.)
   My hopes for winning dwindled with each passing minute. (Moje nadzieje na wygraną zmniejszały się z każdą minutą.)
 3. wane
 4. wither , także: wither away
  • zamierać, zanikać
   The hope inside her withered. (Nadzieja w niej zamarła.)
   Our business was withering and we couldn't do anything. (Nasz biznes zamierał i nie mogliśmy nic zrobić.)
 5. atrophy
 6. dwine
 7. evanesce
phrasal verb
 1. die out
 2. fade out
 3. peter out
 4. trail away , trail off
 5. tail away  
czasownik
 1. die *****
  • zniknąć, zaniknąć, zginąć (np. uczucie) [nieprzechodni]
   Their love died with the distance between them. (Ich miłość zginęła przez dystans między nimi.)
   The feelings I have for you will never die. (Uczucia, którymi cię darzę, nigdy nie zaginą.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)

Powiązane zwroty — "zanikać"

rzeczownik
zanik = decline +7 znaczeń
zaniknięcie = passing +1 znaczenie
zanikanie = dwine +4 znaczenia
czasownik
Zobacz także: powoli zanikać

"zanikać" — Słownik kolokacji angielskich

trail off kolokacja
 1. trail czasownik + off particle = zanikać, zamilknąć (np. głos)
  Bardzo silna kolokacja

  But sales of the book and video began to trail off.

  Podobne kolokacje:
fade out kolokacja
 1. fade czasownik + out particle = zanikać, ściemniać
  Bardzo silna kolokacja

  Then he faded out and it was school for them.

  Podobne kolokacje:
trail away kolokacja
 1. trail czasownik + away przysłówek = zanikać, zamilknąć (np. głos)
  Bardzo silna kolokacja

  He looked back at the team trailing away behind him.

  Podobne kolokacje:
die out kolokacja
 1. die czasownik + out particle = wymrzeć, wymierać, wygasnąć (np. dynastia), zanikać
  Bardzo silna kolokacja

  If everyone had been like she was the human race would have died out long ago.

  Podobne kolokacje: