PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zaniknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaniknąć" po polsku

zaniknąć

czasownik
 1. die *****
  • zniknąć, zaniknąć, zginąć (np. uczucie) [nieprzechodni]
   Their love died with the distance between them. (Ich miłość zginęła przez dystans między nimi.)
   The feelings I have for you will never die. (Uczucia, którymi cię darzę, nigdy nie zaginą.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
czasownik
 1. decline ***
  • zanikać (np. o mięśniach), ubywać (np. o siłach), podupadać (o zdrowiu) [nieprzechodni]
   Her muscles totally declined after the pregnancy. (Jej mięśnie kompletnie zanikły po ciąży.)
   He retired when his health started to decline. (On przeszedł na emeryturę, kiedy jego zdrowie zaczęło podupadać.)
 2. dwindle
  • kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
   Our supply of water has dwindled. (Nasze zapasy wody zmniejszyły się.)
   My hopes for winning dwindled with each passing minute. (Moje nadzieje na wygraną zmniejszały się z każdą minutą.)
 3. wane
 4. wither , także: wither away
  • zamierać, zanikać
   The hope inside her withered. (Nadzieja w niej zamarła.)
   Our business was withering and we couldn't do anything. (Nasz biznes zamierał i nie mogliśmy nic zrobić.)
 5. atrophy
 6. dwine
 7. evanesce
phrasal verb
 1. die out
 2. fade out
 3. peter out
 4. trail away , trail off
 5. tail away  

Powiązane zwroty — "zaniknąć"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
zanik = decline +7 znaczeń
zaniknięcie = passing +1 znaczenie
zanikanie = dwine +4 znaczenia