"zawalić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawalić się" po polsku

zawalić się

czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [nieprzechodni]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
phrasal verb
 1. cave in
idiom
 1. buckle under something
  • zawalić się, runąć (np. pod wpływem ciężaru)
   That shelf will buckle under all these books. (Ta półka zawali się pod tymi wszystkimi książkami.)
   The roof of my house buckled under the weight of snow. (Dach mojego domu runął pod ciężarem śniegu.)
 2. buckle under
  • zawalić się, runąć
   The building was so old that it buckled under. (Budynek był tak stary, że się zawalił.)
 3. go down the plughole , go down the pan , także: down the pan , go down the tubes , go down the chute

"zawalić się" — Słownik kolokacji angielskich

collapsed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: collapse on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawalić się
 1. collapse czasownik + on przyimek
  Silna kolokacja

  For the second night running he collapsed on his bed.

  Podobne kolokacje: