Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zwalić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwalić się" po polsku

zwalić się

czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [INTRANSITIVE]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. flop , *
 3. buffet *
  • zwalić się (na kogoś, np. nieszczęścia)
 4. come crashing down
phrasal verb
 1. pile in
  • zwalić się, wpakować się
   He piled in on the couch and started sneaking my popcorn. (On wpakował się na kanapę i zaczął podkradać mi popcorn.)
phrasal verb
 1. pile up  
  The reports will begin to pile up. (Raporty zaczną się piętrzyć.)
  Complaints from our customers are piling up. (Zażalenia od naszych klientów się spiętrzają.)
  Because of all this piled up work I never leave my office. (Z powodu całej tej nagromadzonej pracy nigdy nie wychodzę z biura.)
  While you were away, a lot of documents for signing have piled up. (Kiedy cię nie było, nagromadziło się dużo dokumentów do podpisu.)
  Our problems are piling up. (Nasze problemy spiętrzają się.)
  While you were away, a lot of documents for signing have piled up. (Kiedy cię nie było, nagromadziło się dużo dokumentów do podpisu.)
czasownik
 1. crib *
  • odpisywać, ściągać (np. na egzaminie)
   If you crib from me, I will tell our teacher. (Jeśli ode mnie ściągniesz, powiem naszej nauczycielce.)
   She cribbed from me during the exam! (Ona odpisywała ode mnie podczas egzaminu!)
czasownik
 1. pitch ***
phrasal verb
 1. jerk off , yank off , yank *

"zwalić się" — Słownik kolokacji angielskich

pile in kolokacja
 1. pile czasownik + in przyimek = zwalić się, wpakować się
  Bardzo silna kolokacja

  She made me pile them in the middle of the floor.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo