PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"spiętrzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spiętrzać się" po polsku

spiętrzać się

phrasal verb
 1. pile up
  • nagromadzać się, piętrzyć się, spiętrzać się
   The reports will begin to pile up. (Raporty zaczną się piętrzyć.)
   Complaints from our customers are piling up. (Zażalenia od naszych klientów się spiętrzają.)
   Because of all this piled up work I never leave my office. (Z powodu całej tej nagromadzonej pracy nigdy nie wychodzę z biura.)
   While you were away, a lot of documents for signing have piled up. (Kiedy cię nie było, nagromadziło się dużo dokumentów do podpisu.)
   Our problems are piling up. (Nasze problemy spiętrzają się.)
   While you were away, a lot of documents for signing have piled up. (Kiedy cię nie było, nagromadziło się dużo dokumentów do podpisu.)
czasownik
 1. heap * , heap up  
czasownik
 1. mount ***
  • piętrzyć się, nagromadzać się (np. o problemach) [INTRANSITIVE]
   Don't let your problems mount and overwhelm you. (Nie pozwól swoim problemom piętrzyć się i cię przytłaczać.)
   My duties are mounting but I don't have time to deal with them. (Moje obowiązki się piętrzą, ale nie mam czasu się nimi zająć.)

Powiązane zwroty — "spiętrzać się"

przymiotnik
piętrowy = storied +1 znaczenie

powered by  eTutor logo