ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mount" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "mount" po angielsku

mount ***

czasownik
 1. organizować, urządzać [przechodni]
  I have to mount the meeting of our club. (Muszę zorganizować spotkanie naszego klubu.)
  Let's mount a picnic. (Urządźmy piknik.)
 2. piętrzyć się, nagromadzać się (np. o problemach) [nieprzechodni]
  Don't let your problems mount and overwhelm you. (Nie pozwól swoim problemom piętrzyć się i cię przytłaczać.)
  My duties are mounting but I don't have time to deal with them. (Moje obowiązki się piętrzą, ale nie mam czasu się nimi zająć.)
 3. montować [przechodni]
  I have to mount a smoke detector in my kitchen. (Muszę zamontować czujnik dymu w mojej kuchni.)
  My dad mounted a swing in the garden. (Mój tata zamontował huśtawkę w ogrodzie.)
 4. wchodzić (po schodach) oficjalnie [przechodni]
  You can mount the stairs or go up in a lift. (Możesz wejść po schodach, albo pojechać do góry windą.)
  I helped the woman to mount the stairs. (Pomogłem kobiecie wejść po schodach.)
 5. pokrywać (gdy samiec wchodzi na samicę w celu kopulacji) termin techniczny [przechodni]
  The stallion mounted the mare. (Ogier pokrył klacz.)
 6. dosiadać (konia) [przechodni/nieprzechodni]
  He mounted a horse and rode away. (On dosiadł konia i odjechał.)
  You can't mount this donkey! (Nie możesz dosiąść tego osła!)
  Mount the horse and then follow my moves. (Dosiądź konia, a potem naśladuj moje ruchy.)
  She mounted the horse effortlessly. (Ona swobodnie dosiadła konia.)
 7. urządzać, organizować, wystawiać (np. wystawę, sztukę) [przechodni]
  I want to mount an exhibition. (Chcę zorganizować wystawę.)
  I want to mount this play but I need to find a good actor. (Chcę wystawić tę sztukę, ale muszę znaleźć dobrego aktora.)
 8. wzrastać, narastać, nasilać się [nieprzechodni]
  The tension mounted when he entered the room. (Napięcie się nasiliło, kiedy on wszedł do pokoju.)
  Our excitement started to mount when he got the ball. (Nasze podekscytowanie zaczęło wzrastać, kiedy on dostał piłkę.)
 9. wsiadać (na rower) [przechodni/nieprzechodni]
  I hurt my leg when I wanted to mount my bike. (Zraniłem się w nogę, kiedy chciałem wsiąść na rower.)
  I mounted my bike and I rode off. (Wsiadłem na swój rower i odjechałem.)
 10. wstępować, wspinać się (np. na tron, na górę) [przechodni]
  He mounted the throne at the age of 20. (On wstąpił na tron w wieku 20 lat.)
  They mounted the mountain despite the bad weather conditions. (Oni wspięli się na górę, pomimo złych warunków pogodowych.)
 11. oprawiać (np. obraz) [przechodni]
  My mother mounted this ugly painting I gave her when I was eight. (Moja mama oprawiła ten brzydki obraz, który dałem jej, kiedy miałem osiem lat.)
  I will mount your collage and hang it on the wall. (Oprawię twój kolaż i powieszę na ścianie.)
 12. instalować termin techniczny [przechodni]
  Can you help me mount a dishwasher? (Czy możesz pomóc mi zainstalować zmywarkę?)
  We need to mount lighting in our new house. (Musimy zainstalować oświetlenie w naszym nowym domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. góra (w nazwach niektórych szczytów górskich) [policzalny]
  Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest to najwyższa góra na świecie.)
 2. koń (którego się dosiadło) oficjalnie [policzalny]
  This mount is vicious! (Ten koń jest narowisty!)
  I can't ride this mount, it's too big for me. (Nie mogę jeździć na tym koniu, jest dla mnie za duży.)
 3. podstawa, usztywnienie [policzalny]
  A metal beam served as the mount of the construction. (Metalowa belka służyła jako podstawa konstrukcji.)
  The mount is made from stainless steel. (Usztywnienie jest wykonane ze stali nierdzewnej.)
 4. dosiad (pozycja w walce parterowej)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "mount"

przymiotnik
rzeczownik
mounting = montowanie (podstawka utrzymująca np. maszynę w miejscu) +12 znaczeń
Mount Carmel = Góra Karmel (miejsce wspominane w Biblii i Koranie)
Mount Rushmore = Mount Rushmore (góra w Dakocie Południowej, w USA)
equatorial mount = montaż paralaktyczny, montaż równikowy (sposób mocowania teleskopu)
Kilimanjaro , Mount Kilimanjaro = Kilimandżaro (najwyższa góra Afryki)
Mount Parnassus = Parnas (greckie pasmo górskie)
Mount Olympus = góra Olimp (siedziba bogów greckich)
phrasal verb
mount up = wzrastać, narastać (np. o kosztach)
czasownik
surmount = pokonywać (trudności), przezwyciężyć (np. strach) +2 znaczenia
nazwa własna
inne
Mount Hood = Mount Hood (stratowulkan w Stanach Zjednoczonych)
kolokacje

podobne do "mount" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mount" po polsku

nazwa własna
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo