"urządzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urządzać" po polsku

urządzać

czasownik
 1. mount ***
  • organizować, urządzać [przechodni]
   I have to mount the meeting of our club. (Muszę zorganizować spotkanie naszego klubu.)
   Let's mount a picnic. (Urządźmy piknik.)
  • urządzać, organizować, wystawiać (np. wystawę, sztukę) [przechodni]
   I want to mount an exhibition. (Chcę zorganizować wystawę.)
   I want to mount this play but I need to find a good actor. (Chcę wystawić tę sztukę, ale muszę znaleźć dobrego aktora.)
phrasal verb
 1. do out   potocznie
czasownik
 1. stage ****