"zorganizować publiczne wydarzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zorganizować publiczne wydarzenie" po polsku

zorganizować publiczne wydarzenie

czasownik
  1. stage ****
    • zorganizować publiczne wydarzenie, urządzić, organizować (jakieś wydarzenie) [TRANSITIVE]
      My company staged this charity event. (Moja firma zorganizowała to charytatywne wydarzenie.)
      Our church staged a fund-raiser for the poor. (Nasz kościół zorganizował zbiórkę pieniędzy dla biednych.)

powered by  eTutor logo