PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"organizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "organizować" po polsku

organizować

czasownik
 1. hold , *****
  • odbywać się, przeprowadzać, organizować (np. spotkania) [przechodni]
   The director of the department held a meeting this morning. (Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
   The conference was held in Lyon. (Konferencja odbyła się w Lyonie.)
 2. stage ****
  • zorganizować publiczne wydarzenie, urządzić, organizować (jakieś wydarzenie) [przechodni]
   My company staged this charity event. (Moja firma zorganizowała to charytatywne wydarzenie.)
   Our church staged a fund-raiser for the poor. (Nasz kościół zorganizował zbiórkę pieniędzy dla biednych.)
 3. structure ****
  • kształtować, organizować, konstruować
   She structured a robot capable of helping people. (Ona skonstruowała robota zdolnego do pomocy ludziom.)
   We want to structure the minds of young people. (Chcemy kształtować umysły młodych ludzi.)
 4. organize AmE *** , organise BrE
  • organizować (np. kurs) [przechodni]
   My company organized a party for its employees. (Moja firma zorganizowała przyjęcie dla swoich pracowników.)
   She's busy organizing her wedding. (Ona jest zajęta organizowaniem swojego wesela.)
   He's very organized at work. (On jest bardzo zorganizowany w pracy.)
  • organizować, tworzyć (np. jakąś grupę) [przechodni]
   I organized a group of people wanting to visit Prague. (Utworzyłem grupę ludzi chcących zwiedzić Pragę.)
   I organized a dance club. (Zorganizowałem klub tańca.)
  • organizować, porządkować (np. czyjeś życie) [przechodni]
   Stop trying to organize my life, mom! (Przestań starać się porządkować moje życie, mamo!)
   My work organizes my life. (Moja praca organizuje moje życie.)
  • organizować, porządkować (np. dokumenty) [przechodni]
   Can you organize these files? (Czy możesz uporządkować te pliki?)
   I think I should organize these bills. (Myślę, że powinnam uporządkować te rachunki.)
   The new secretary organised the documents in only one day. (Nowa sekretarka uporządkowała dokumenty w ciągu jedynie jednego dnia.)
 5. mount ***
  • organizować, urządzać [przechodni]
   I have to mount the meeting of our club. (Muszę zorganizować spotkanie naszego klubu.)
   Let's mount a picnic. (Urządźmy piknik.)
  • urządzać, organizować, wystawiać (np. wystawę, sztukę) [przechodni]
   I want to mount an exhibition. (Chcę zorganizować wystawę.)
   I want to mount this play but I need to find a good actor. (Chcę wystawić tę sztukę, ale muszę znaleźć dobrego aktora.)
 6. quarterback **
  • organizować, kierować (np. jakimś wydarzeniem) potocznie
   Will you quarterback this concert? (Będziesz organizować ten koncert?)
   My mother quarterbacks the fair this year. (Moja mama kieruje jarmarkiem w tym roku.)
 7. promote ***   [przechodni]
  We promoted a fair to help poor children. (Zorganizowaliśmy kiermasz, aby pomóc biednym dzieciom.)
  I want to promote a charity concert. (Chcę zorganizować koncert charytatywny.)
 8. regiment *
 9. orchestrate
 10. give ***** , także: gie ScoE   [przechodni]
  She gives a party for her friend. (Ona organizuje imprezę dla swojego znajomego.)
  The president gave a party last month. (Prezydent wydał przyjęcie w zeszłym miesiącu.)
 11. mastermind
 12. curate
 13. honcho AmE potocznie
 14. have *****
  • organizować (np. imprezę) [przechodni]
   I'm having a party this Saturday. (Organizuję imprezę w tą sobotę.)
 15. prestructure
phrasal verb
 1. set something up
 2. pull something together  
czasownik
 1. set the stage for something  
 1. have something lined up
czasownik
 1. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [przechodni/nieprzechodni]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 2. stage-manage
phrasal verb
 1. rake up
 2. scare something up
idiom
 1. work it język mówiony , work things język mówiony
przymiotnik
 1. arrangeable
phrasal verb
 1. put something together , także: put together something **  
  Do you want to put a party together? (Chcesz zorganizować imprezę?)
  My mother puts a ball together this month. (Moja mama organizuje bal w tym miesiącu.)
 1. arrange to do something
idiom
 1. play it *

Powiązane zwroty — "organizować"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
inne
inne