GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"załatwić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załatwić" po polsku

idiom
 1. play it *
czasownik
 1. swing ***
 2. get something done
  • załatwić coś; zrobić coś; mieć coś zrobione
   You can trust me when I say I'll get something done. (Możesz mi zaufać, gdy mówię, że coś załatwię.)
   I didn't get much work done last week. (Nie wykonałem wiele pracy w zeszłym tygodniu.)
phrasal verb
 1. cop something ***
 1. have something covered potocznie , have got something covered potocznie

załatwić

czasownik
 1. dispatch * , także: despatch
 2. fix ***
  • załatwić, pobić, zabić potocznie [przechodni]
   Fix him, he's dangerous for our business. (Załatw go, jest niebezpieczny dla naszego biznesu.)
   They drove him to a forest and fixed him. (Oni zawieźli go do lasu i pobili.)
   They want to fix my brother because he didn't give them money. (Chcą pobić mojego brata, bo nie dał im pieniędzy.)
 3. clobber potocznie
idiom
 1. work it język mówiony , work things język mówiony
phrasal verb
 1. bowl somebody out
 2. bump somebody off
idiom
 1. hose somebody down
 2. cancel someone's Christmas
czasownik
 1. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [przechodni/nieprzechodni]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 2. process *****
  • rozpatrywać, załatwiać [przechodni]
   It takes two days to process this motion. (Potrzeba dwóch dni na rozpatrzenie tego wniosku.)
   They want to process my case. (Oni chcą rozpatrzeć moją sprawę.)
 3. fix język mówiony *** , fix up język mówiony
  • przygotowywać, załatwiać
   Don't worry. Everything is fixed up. (Nie martw się. Wszystko jest załatwione.)
   I fixed up the documents, you just have to sign them. (Przygotowałem dokumenty, musisz je tylko podpisać.)
 4. settle ***
 5. own , *****
 6. hit *****
 7. whomp
phrasal verb
 1. sort something out , sort out    BrE
phrasal verb
 1. attend to something *
 1. do one's business
  • załatwiać się (załatwiać potrzebę fizjologiczną) slang
   He's 5, of course he needs to do his business before a long trip. (On ma 5 lat, oczywiście, że musi się załatwić przed długą wycieczką.)

"załatwić" — Słownik kolokacji angielskich

work things kolokacja
 1. work czasownik + thing rzeczownik = załatwić, zorganizować
  Silna kolokacja

  I think both of them were working things out together.