"wykańczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykańczać" po polsku

wykańczać

czasownik
 1. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 2. exhaust **
  • męczyć, wykańczać, wyczerpywać (kogoś) [przechodni]
   The journey exhausted us completely. (Podróż zmęczyła nas całkowicie.)
   My job exhausts me physically. (Moja praca wykańcza mnie fizycznie.)
 3. trim **
 4. finish ****
 5. hit *****
 6. knacker
phrasal verb
 1. use something up *  
  He used my shampoo up. (On zużył mój szampon.)
  This app is using all the battery up. (Ta aplikacja zużywa całą baterię.)
czasownik
 1. off , *****
 2. whack
phrasal verb
 1. wipe out *
phrasal verb
 1. do somebody in ****
 2. kill somebody off
  • wykończyć kogoś, uśmiercić kogoś
   We need to kill him off before he reveals our secrets. (Musimy go wykończyć, zanim wyjawi nasze sekrety.)
   He killed twenty people off and then escaped from prison. (Uśmiercił dwadzieścia osób, a potem uciekł z więzienia.)
 3. wipe somebody out
czasownik
 1. merk somebody

powered by  eTutor logo