"complete" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "complete" po angielsku — Słownik polsko-angielski

complete ****

Complete Puzzle with Check
przymiotnik
 1. kompletny, całkowity, skończony, zupełny
  It was a complete waste of time. (To była kompletna strata czasu.)
  He's a complete idiot! (On jest kompletnym idiotą!)
  przeciwieństwa: partial, defective
  zobacz także: unbroken, entire, intact
 2. skończony, ukończony
  Our project is now complete. (Nasz projekt jest już ukończony.)
  The book is complete and ready to be published. (Książka jest skończona i gotowa do publikacji.)
czasownik
 1. ukończyć, skończyć, zakończyć [TRANSITIVE]
  He completed his thesis within a few months. (On ukończył swoją pracę w przeciągu kilku miesięcy.)
  When you complete this task, you can go home. (Kiedy skończycie to zadanie, możecie iść do domu.)
  I'll complete an internship in three months. (Za trzy miesiące ukończę praktykę.)
  link synonimy: accomplish, achieve
 2. uzupełnić, skompletować [TRANSITIVE]
  Have you completed your application form yet? (Czy uzupełniłeś już swój formularz aplikacyjny?)
  Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
 3. wypełniać (np. formularz) [TRANSITIVE]
  Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
  Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
rzeczownik
 1. cały, pełny
  The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
  Can you see the complete picture? (Czy widzisz pełny obraz?)

Powiązane zwroty — "complete"

przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
inne
kolokacje