Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"complete schooling" — Słownik kolokacji angielskich

complete schooling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończona nauka
  1. complete czasownik + schooling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When the present students had completed their schooling, the institution would close.

powered by  eTutor logo