BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"complete schooling" — Słownik kolokacji angielskich

complete schooling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończona nauka
  1. complete czasownik + schooling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When the present students had completed their schooling, the institution would close.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo