BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"complete construction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończona budowa
  1. complete czasownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The school is expected to complete construction of the new building in 2013-2014.

powered by  eTutor logo