"begin construction" — Słownik kolokacji angielskich

begin construction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij konstrukcję
  1. begin czasownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The following year he began construction of a house on his land.

powered by  eTutor logo