"halt construction" — Słownik kolokacji angielskich

halt construction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymanie się budowa
  1. halt czasownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The military did not say whether the wall's construction would be halted.