"stop construction" — Słownik kolokacji angielskich

stop construction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowa zatrzymania
  1. stop czasownik + construction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The groups could not reach an agreement with the city, and filed suit to stop construction in May 1994.