"begin operations" — Słownik kolokacji angielskich

begin operations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij operacje
  1. begin czasownik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After two years of research and development the company began commercial operations in 1991.

powered by  eTutor logo