"operation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "operation" po angielsku

operation **** , op (skrót) potocznie

obrazek do "operation" po polsku
rzeczownik
 1. operacja (w szpitalu) [policzalny]
  The doctor told me that an operation was necessary. (Lekarz powiedział mi, że jest konieczna operacja.)
  The operation went well, you were very lucky, sir. (Operacja poszła dobrze, miał pan dużo szczęścia.)
  link synonim: surgery
 2. przedsięwzięcie (np. firmy, przedsiębiorstwa) [policzalny]
  It was the biggest operation of the newly established computer company. (To było największe przedsięwzięcie nowo utworzonej firmy komputerowej.)
  The management was thinking about a new operation which would help the company. (Zarząd myślał o nowym przedsięwzięciu, które pomogłoby firmie.)
 3. działalność (czas działania) [policzalny lub niepoliczalny]
 4. działanie (w matematyce)
  Addition is the simplest operation that you must know. (Dodawanie jest najprostszym działaniem, które musisz umieć.)
  He can do all operations on whole numbers. (On potrafi wykonać wszystkie działania na liczbach całkowitych.)
 5. działania (np. naprawcze, ratunkowe)
  We undertook remedial operations of the ship. (Podjęliśmy działania naprawcze statku.)
  The remedial operation after the flooding will cost us a lot of money. (Działania naprawcze po powodzi będą nas kosztować dużo pieniędzy.)
 6. działanie (sposób, w jaki coś działa)
  I don't understand the operation of this machine. (Nie rozumiem działania tej maszyny.)
  He drew an engine on the board and explained its operation. (Narysował silnik na tablicy i wytłumaczył jego działanie.)
 7. wdrożenie (np. prawa) [niepoliczalny]
  Operation of a new law is very slow. (Wdrożenie nowego prawa jest bardzo powolne.)
  Who decides on operation of new laws? (Kto decyduje o wdrożeniu nowych praw?)
 8. działania operacyjne, operacja (np. policji, wojska) [policzalny]
  The military operations will begin tomorrow. (Wojskowe działania operacyjne zaczną się jutro.)
  The operations undertaken by the police were unsuccessful. (Działania operacyjne podjęte przez policję były bezowocne.)
 9. działanie (komputera)
  Operation of my computer is really slow because it's old. (Działanie mojego komputera jest naprawdę wolne, bo jest już stary.)
  My grandson explained the operation of a computer to me. (Mój wnuczek wyjaśnił mi działanie komputera.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć operację

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "operation"

rzeczownik
idiom
inne
in operation = w ruchu (o statku)
operator = funkcja (przekształcenie)
czasownik
operate = operować (np. maszyną, sprzętem) +7 znaczeń
przymiotnik
inne
kolokacje

podobne do "operation" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "operation" po polsku

rzeczownik
cztery O marketingu (object, objectives, organization, operation) = four Os , four O's