Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przedsięwzięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedsięwzięcie" po polsku

przedsięwzięcie

rzeczownik
 1. project *****   [COUNTABLE]
  This was a very expensive project, but it paid off. (To było bardzo drogie przedsięwzięcie, ale się opłaciło.)
  Your project was doomed to failure. (Wasze przedsięwzięcie było z góry skazane na porażkę.)
 2. operation **** , op (skrót) informal
  • przedsięwzięcie (np. firmy, przedsiębiorstwa) [COUNTABLE]
   It was the biggest operation of the newly established computer company. (To było największe przedsięwzięcie nowo utworzonej firmy komputerowej.)
   The management was thinking about a new operation which would help the company. (Zarząd myślał o nowym przedsięwzięciu, które pomogłoby firmie.)
 3. enterprise ***
  • przedsięwzięcie, projekt [COUNTABLE]
   It has a market large enough to support the enterprise. (Rynek jest wystarczająco duży, żeby przedsięwzięcie miało sens.)
   Launching a spacecraft to Mars is an ambitious enterprise. (Wysłanie statku kosmicznego na Marsa jest ambitnym przedsięwzięciem.)
 4. venture ***
  • przedsięwzięcie, interes [COUNTABLE]
   He seems to have put his heart into the venture. (Wygląda na to, że on włożył swoje serce w to przedsięwzięcie.)
   Opening a company is a venture but I will support you. (Otworzenie firmy to śmiałe przedsięwzięcie, ale będę cię wspierać.)
 5. undertaking
  • przedsięwzięcie [COUNTABLE]
   This journey is a dangerous undertaking. (Ta wyprawa to niebezpieczne przedsięwzięcie.)
  • podjęcie się, przedsięwzięcie
 6. endeavour British English , endeavor American English *  
 7. proposition **  
  Our project is a paying proposition. (Nasz projekt jest opłacalnym przedsięwzięciem.)
  This economic proposition was doomed to failure. (To gospodarcze przedsięwzięcie było skazane na niepowodzenie.)
czasownik
 1. undertake **
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something

powered by  eTutor logo