"podjąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podjąć się" po polsku

podjąć się

czasownik
 1. undertake **
czasownik
 1. take *****
  • podejmować (wykonanie jakiejś czynności) [przechodni]
   Take a look at it. (Spójrz na to.)
   He took a photo of the building. (On zrobił zdjęcie budynku.)
 2. engage ***
 3. receive *****
  • przyjmować, podejmować (np. gości) oficjalnie [przechodni]
   Your task is to receive guests. (Twoim zadaniem jest podjęcie gości.)
   I'm not ready to receive guests right now - the soup is not ready. (Nie jestem gotowy, żeby już teraz przyjąć gości - zupa nie jest jeszcze gotowa.)
 4. entertain *
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. enter on , enter upon
phrasal verb
 1. take something up * , także: take up something **
  • podjąć coś, podchwycić coś (np. temat)
   Why did you take this awful subject up? (Dlaczego podjąłeś ten okropny temat?)
   She took up the lyrics and started singing. (Ona podchwyciła tekst piosenki i zaczęła śpiewać.)
phrasal verb
 1. draw something out
czasownik
 1. instigate

powered by  eTutor logo