PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zobowiązywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zobowiązywać się" po polsku

zobowiązywać się

obrazek do "make a commitment" po polsku
czasownik
 1. pledge **
  • przyrzekać, ślubować, zobowiązywać się [przechodni]
   I pledge him my allegiance and offer my services as his second. (Przysięgam mu swoją posłuszność i oferuję moje usługi jako jego zastępca.)
 2. undertake **
 3. impledge
 1. make a commitment
  • zobowiązywać się, angażować się
   Darren made a commitment to support me. (Darren zobowiązał się mnie wesprzeć.)
   The politicians made a commitment to help the poor. (Politycy zobowiązali się pomóc biednym.)
   link synonim: commit oneself
phrasal verb
 1. commit oneself , commit oneself to something
czasownik
 1. oblige oficjalnie *
  • zobowiązać, zobowiązywać
   You're not obliged to pay my bills. (Nie jesteś zobowiązany płacić moich rachunków.)
   Circumstances oblige me to leave the city. (Okoliczności zobowiązują mnie do opuszczenia miasta.)
   The contract obliges us to pay for the damage. (Umowa zobowiązuje nas do zapłacenia za zniszczenia.)
 2. charge , *****
  • zobowiązywać (kogoś do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   My teacher charged me to prepare a presentation but I forgot about it. (Mój nauczyciel zobowiązał mnie do zrobienia prezentacji, ale zapomniałem o niej.)
   I have to prepare a presentation - my boss charged me to do it. (Muszę przygotować prezentację - szef mnie do tego zobowiązał.)
 3. bind ***
 4. obligate
 5. astrict
 1. make liable  

"zobowiązywać się" — Słownik kolokacji angielskich

make a commitment kolokacja
 1. make czasownik + commitment rzeczownik = zobowiązywać się, angażować się
  Zwykła kolokacja

  But several years ago each school made a similar commitment.