TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bind" po angielsku

bind ***

czasownik
Formy nieregularne: bound past tense, bound past participle
 1. związywać, zawiązywać, krępować (np. ręce) język pisany [przechodni]
  She bound my hands with her scarf. (Ona skrępowała mi ręce swoim szalikiem.)
  He bound my hands behind my back. (On związał mi ręce za moimi plecami.)
  The kidnappers bound the girl and left her in the cellar. (Porywacze związali dziewczynkę i zostawili ją w piwnicy.)
  The thief bound me in the living room. (Złodziej skrępował mnie w salonie.)
 2. łączyć, złączać, jednoczyć (np. rodzinę, wspólnotę) [przechodni]
  This dinner has bound our families. (Ten obiad połączył nasze rodziny.)
  Prayer binds us together. (Modlitwa nas jednoczy.)
  link synonim: unite
 3. zobowiązywać (np. do przestrzegania umowy) [przechodni]
  I bound him to abide by the rules. (Zobowiązałem go do przestrzegania zasad.)
 4. łączyć (np. składniki potrawy) termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
  Bind egg whites and sugar. (Połącz białka jajek i cukier.)
  Bind the ingredients with a mixer. (Połącz składniki mikserem.)
 5. oprawiać (np. książkę) [przechodni]
  A bookbinder binds books. (Introligator oprawia książki.)
  I like to bind my books in colourful paper. (Lubię oprawiać moje książki kolorowym papierem.)
 6. oblamować, obszywać lamówką (np. krawędź materiału) [przechodni]
  She bound a piece of the material for her dress. (Ona obszyła lamówką kawałek materiału na swoją sukienkę.)
  If you don't bind the sleeves, they will fray. (Jeżeli nie oblamujesz rękawów, postrzępią się.)
 7. skarżyć się, narzekać, utyskiwać, marudzić slang [nieprzechodni]
  Don't bind, it's not so bad. (Nie marudź, nie jest aż tak źle.)
  My mother-in-law is always binding. (Moja teściowa zawsze marudzi.)
 8. nudzić, przynudzać, zanudzać  BrE slang [nieprzechodni]
  If you're gonna bind, get out of here. (Jeśli zamierzasz przynudzać, wynoś się stąd.)
  He bound me with his twitter. (On mnie zanudzał swoją paplaniną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zmora, udręka potocznie
  My biggest bind is a thought that my children would be unhappy. (Największą moją zmorą jest myśl, że moje dzieci mogłyby być nieszczęśliwe.)
  School was my biggest bind. (Szkoła była moją największą zmorą.)
 2. tarapaty, kłopoty, problematyczna sytuacja potocznie
  I don't care about his bind, he's not my friend. (Nie obchodzą mnie jego kłopoty, nie jest moim przyjacielem.)
  You have to deal with your bind yourself. (Musisz sam poradzić sobie ze swoimi tarapatami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bind *** , także: bind up

czasownik
 1. związać razem (np. plik gazet) język pisany
  I bound her mail and left it on her desk. (Związałem razem jej korespondencję i zostawiłem ją na jej biurku.)
  Can you bind these newspapers? (Czy możesz związać razem te gazety?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. oprawiony (np. książka w skórę, w papier)
  I have a collection of books bound in leather. (Mam kolekcję książek oprawionych w skórę.)
czasownik
 1. biec szybko, biec susami, pospieszać [nieprzechodni]
  A little kitten was bounding towards me. (Mały kotek przybiegł susami do mnie.)
  W tym znaczeniu "bound" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
rzeczownik
 1. granica (limit tego, co jest możliwe czy akceptowane) [tylko liczba mnoga]
  It's beyond the bounds of possibility that we will ever meet. (To jest poza granicami prawdopodobieństwa, że się kiedykolwiek spotkamy.)
 2. granica miasta przestarzale [tylko liczba mnoga]
  The bounds of our town have stayed the same for centuries. (Granice naszego miasta pozostawały niezmienne przez wieki.)
 3. skok, sus
  It took her two bounds to get to me. (Wystarczyły jej dwa susy oby się do mnie dostać.)
  link synonim: leap

podobne do "bind" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bind" po polsku

czasownik
rzeczownik
inne