KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"skarżyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skarżyć się" po polsku

skarżyć się

czasownik
 1. complain ***
  • skarżyć się, składać skargę [przechodni/nieprzechodni]
   The customer complained to the manager of the store. (Klient złożył skargę do kierownika sklepu.)
   He complained to the police about the noise next door. (On poskarżył się policji na hałasy w sąsiedztwie.)
   zobacz także: protest
 2. wail *
 3. bind ***
 4. repine
  • narzekać, skarżyć się
   I heard that you repined at your teacher. (Słyszałem, że skarżyłeś się na swoją nauczycielkę.)
   She never repines over her life, even if she is unhappy. (Ona nigdy nie narzeka na życie, nawet jeśli jest nieszczęśliwa.)
idiom
 1. yell one's head off , także: yell one's guts out
 1. sue for defamation  
 1. sue somebody ***
czasownik
 1. tattle
 2. tell tales British English , tattle American English

powered by  eTutor logo