Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"kłopoty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kłopoty" po polsku

kłopoty

rzeczownik
 1. mess ***
  • kłopoty, problemy [tylko liczba pojedyncza]
   The mess always follows me. (Problemy zawsze za mną podążają.)
   This mess is all my fault. I'm so sorry. (Te kłopoty to moja wina. Tak mi przykro.)
 2. trouble ****
  • trudności, kłopoty (zdrowotne) [niepoliczalny]
   I have heart trouble. (Mam kłopoty z sercem.)
   I've had some health trouble lately. (Miałem ostatnio trochę kłopotów zdrowotnych.)
 3. woes
  • nieszczęścia, kłopoty, niedola oficjalnie
   The causes of our present woes are political. (Przyczyny naszej obecnej niedoli są polityczne.)
   She does not complain about her woes. (Ona nie narzeka na swoją niedolę.)
 4. grief **
 5. cow **
  • kłopoty, trudna sytuacja, gnój potocznie
   This cow started shortly after he left us. (Te kłopoty zaczęły się zaraz po tym, jak on nas opuścił.)
   This situation is a cow. I don't know what to do. (Ta sytuacja to gnój. Nie wiem, co robić.)
 6. tangle *
  • tarapaty, kłopoty
   I got myself into a real tangle. (Wpakowałem się w prawdziwe tarapaty.)
 7. scrape **
  • tarapaty, kłopoty potocznie
   Your best friend gets in a scrape with a girl and you're laughing? (Twój najlepszy przyjaciel wpada w tarapaty z dziewczyną, a ty się śmiejesz?)
   My parents helped me out of a scrape. (Moi rodzice pomogli mi wybrnąć z tarapatów.)
 8. bind ***
  • tarapaty, kłopoty, problematyczna sytuacja potocznie
   I don't care about his bind, he's not my friend. (Nie obchodzą mnie jego kłopoty, nie jest moim przyjacielem.)
   You have to deal with your bind yourself. (Musisz sam poradzić sobie ze swoimi tarapatami.)
 9. mix ****
  • problemy, kłopoty  AmE slang
   I don't care about your mix, I have other things to think about. (Nie obchodzą mnie twoje kłopoty, muszę myśleć o innych rzeczach.)
   It's your mix - you deserved it, I won't help you. (To twoje problemy - zasłużyłeś na to, nie pomogę ci.)
   Tom has a lot of mix but I can't help him in any way. (Tom ma dużo kłopotów, ale ja nie mogę mu w żaden sposób pomóc.)
 10. the mire
 11. shtook , schtook , schtuck , shtuck   slang
 12. soapy bubble    BrE slang
  Cockney slang
idiom
 1. hot water *
 2. trouble at the mill potocznie , toruble at t' mill  
 1. rough time
  • kłopoty, problemy, trudności
   I've recently had a rough time. (Ostatnio miałem trudności.)
   I know it's a rough time for you, but you'll get through this. (Wiem, że masz problemy, ale przejdziesz przez to.)
Ignoring Early Warning Signs Spells Trouble For Small Business ...
rzeczownik
 1. trouble ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Have you had any trouble? (Czy miałeś jakieś kłopoty?)
  All my troubles are over now. (Wszystkie moje kłopoty się teraz skończyły.)
  I knew they were in trouble. (Wiedziałem, że oni mieli kłopoty.)
 2. cloud ***
  • problem, kłopot [policzalny]
   We don't have many clouds. (Nie mamy wielu kłopotów.)
   Have you got a cloud? (Masz jakiś problem?)
   Don't worry, I'll help you with your cloud. (Nie martw się, pomogę ci z twoim kłopotem.)
 3. predicament
  • dylemat, kłopot, trudne położenie
   I'm not sure how we found ourselves in this predicament. (Nie jestem pewny, jak znaleźliśmy się w takim trudnym położeniu.)
   I'm in a predicament and I completely don't know what to do. (Mam dylemat i zupełnie nie wiem co robić.)
 4. strait * , str. (skrót)
  • kłopot, strapienie, problem
   Our company is in financial straits. (Nasza firma ma kłopoty finansowe.)
   If you don't listen to me, you'll be in straits. (Jeśli mnie nie posłuchasz, będziesz miał kłopoty.)
 5. inconvenience , inconveniency , także: disconvenience dawne użycie
  • kłopot, niedogodność, uniedogodnienie
   something that causes discomfort
   When did family become such an inconvenience for you, Julian? (Kiedy to rodzina stała się dla ciebie niedogodnością, Julian?)
 6. pitfall
  • problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
   Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 7. hassle
 8. bother ***
  • kłopot, zmartwienie (coś, co martwi)  BrE [niepoliczalny]
   I had a bit of bother finding my house after the party. (Miałem trochę kłopotu, żeby znaleźć mój dom po imprezie.)
   Babysitting was no bother to me. (Opiekowanie się dziećmi nie było dla mnie żadnym zmartwieniem.)
   They checked in at the hotel without any bother. (Oni zameldowali się w hotelu bez żadnego kłopotu.)
   link synonim: botheration
  • udręka, kłopot (osoba, która przysparza zmartwień)  BrE [tylko liczba pojedyncza]
   My son is a bother to me. He doesn't want to study and has low grades. (Mój syn jest dla mnie kłopotem. On nie chce się uczyć i ma niskie oceny.)
   He's a huge bother to his parents. (On jest ogromnym kłopotem dla swoich rodziców.)
   All teachers think that she is a bother but I like her. (Wszyscy nauczyciele uważają ją za udrękę, ale ja ją lubię.)
 9. prob
 10. incommodity
 11. botherment
 12. a bit of bother
 13. trying situation
 14. botheration
 15. cumbrance
 16. kiaugh
 17. fash
 18. moil
 19. tzuris   slang
idiom
 1. be in trouble
  • mieć kłopoty, być w tarapatach
   I need your help, I'm in trouble. (Potrzebuję twojej pomocy, jestem w tarapatach.)
   She was in trouble and I wanted to help her. (Ona miała kłopoty i chciałem jej pomóc.)
 2. in hot water , be in hot water
 3. have a run-in  
 4. run foul of
 5. be up a tree
 6. dig into a hole , dig yourself into a hole , dig oneself into a hole , dig a hole for oneself
 7. in the cactus AusE potocznie
czasownik
 1. be toast   potocznie
 2. have difficulties  

"kłopoty" — Słownik kolokacji angielskich

rough time kolokacja
 1. rough przymiotnik + time rzeczownik = kłopoty, problemy, trudności
  Bardzo silna kolokacja

  We're all pretty close now, although we had some rough times growing up.

  Podobne kolokacje: