TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"put oneself out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put oneself out" po angielsku

put oneself out

phrasal verb
 1. zawracać sobie czymś głowę, kłopotać się, trudzić się
phrasal verb
 1. zgasić coś, ugasić coś, gasić coś (np. światło, ogień)
  The firefighters put out the fire. (Strażacy ugasili pożar.)
  He put out the cigarette and left. (On zgasił papierosa i wyszedł.)
 2. wystawiać coś (na widok)
 3. wynosić coś (np. śmieci)
  I forgot to put out the trash. (Zapomniałem wynieść śmieci.)
 4. ogłaszać coś, prezentować coś, wydawać coś, publikować, wyprodukować
 5. zlecić komuś wykonanie określonej pracy za pieniądze  BrE
  link synonim: contract out
phrasal verb
 1. wyciągać coś (np. rękę)
  He put his hand out and asked me for a dance. (On wyciągnął rękę i poprosił mnie do tańca.)
 2. zwichnąć coś
  She put her ankle out on the day of the competition. (Ona zwichnęła kostkę w dniu zawodów.)
phrasal verb
 1. opuszczać port
  The ship put out in the morning. (Statek opuścił port rano.)
 2. zgodzić się na współżycie, zgodzić się na seks potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zdenerwowany, podminowany  BrE
  Don't be so put out, smile! (Nie bądź taki zdenerwowany, uśmiechnij się!)
  I don't know why he is so put out; maybe something bad happened. (Nie wiem, czemu jest taki podminowany; może stało się coś złego.)
  Why are you so put out? (Dlaczego jesteś taki podminowany?)
 2. zmartwiony, zasmucony  BrE
  Why are you so put out? (Czemu jesteś taki zasmucony?)
  She was put out when she heard about the accident. (Ona była zmartwiona, kiedy usłyszała o wypadku.)
  He was put out because his mother was in a hospital. (On był zasmucony ponieważ jego matka była w szpitalu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.