"contract out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contract out" po angielsku

contract out

phrasal verb
 1. odstąpić od umowy
  The party cannot contract out without a previous agreement of the owner. (Strona nie może odstąpić od umowy bez uprzedniej zgody właściciela.)
  You can contract out but you will have to pay a fine. (Możesz odstąpić od umowy, ale będziesz musiał zapłacić grzywnę.)
 2. wycofać się z członkostwa, zrezygnować z członkostwa (np. w partii)
  My mother contracted out of a pension plan. (Moja mama zrezygnowała z członkostwa w planie emerytalnym.)
 3. zlecić wykonanie usługi (innej firmie)
  We should contract out the work to some private company. (Powinniśmy zlecić wykonanie tej usługi jakiejś prywatnej firmie.)

"contract out" — Słownik kolokacji angielskich

contract out kolokacja
 1. contract czasownik + out particle = odstąpić od umowy
  Bardzo silna kolokacja

  What has been learned from decades of contracting out government work?

  Podobne kolokacje: