Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"odstąpić od umowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odstąpić od umowy" po polsku

odstąpić od umowy

phrasal verb
 1. contract out  
  The party cannot contract out without a previous agreement of the owner. (Strona nie może odstąpić od umowy bez uprzedniej zgody właściciela.)
  You can contract out but you will have to pay a fine. (Możesz odstąpić od umowy, ale będziesz musiał zapłacić grzywnę.)
 1. withdraw from agreement  
 2. rescind the contract  

"odstąpić od umowy" — Słownik kolokacji angielskich

contract out kolokacja
 1. contract czasownik + out particle = odstąpić od umowy
  Bardzo silna kolokacja

  What has been learned from decades of contracting out government work?

  Podobne kolokacje: