Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"contract with" — Słownik kolokacji angielskich

contract with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa z
  1. contract czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He is contracted with the club until 31 May 2013.

    Podobne kolokacje:

podobne do "contract with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contract with" po angielsku

rzeczownik