Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"contract for" — Słownik kolokacji angielskich

contract for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa dla
  1. contract czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Black Sun contracted for my services more than a few times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "contract for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contract for" po angielsku

rzeczownik