Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"produkcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "produkcja" po polsku

produkcja

obrazek do "production" po polsku Internet · Production · TV
rzeczownik
 1. production ****
  • produkcja [niepoliczalny]
   Due to power failure, the production is stopped for a while. (Z powodu awarii prądu, produkcja została na chwilę zatrzymana.)
   Our new car model is already in production. (Nasz nowy model samochodu jest już w produkcji.)
   My company wants to start a mass production of mobile phones. (Moja firma chce rozpocząć masową produkcję telefonów komórkowych.)
   link synonim: generation
  • produkcja, realizacja (filmu, programu telewizyjnego) [policzalny lub niepoliczalny]
   Production of the film cost seven million dollars. (Realizacja filmu kosztowała siedem milionów dolarów.)
   They need money for the production of a new TV programme. (Potrzebują pieniędzy na produkcję nowego programu telewizyjnego.)
 2. offering **
  • produkcja, propozycja, produkt (np. nowa piosenka, nowa książka) [policzalny]
   Your new offering sounds good, but I'm not sure the audience will buy it. (Twoja nowa propozycja brzmi dobrze, ale nie wiem, czy publika ją kupi.)
 3. yield ***
  • produkcja, uzysk [policzalny]
   The yield of fruit was the highest in the last 10 years. (Produkcja owoców była najwyższa w ostatnich 10 latach.)
   The yield of this car has stopped in 1975. (Produkcja tego samochodu ustała w roku 1975.)
 4. output **
 5. generation ****
 6. manufacture **
  • fabrykacja, produkcja [niepoliczalny]
   The factory burned down and the manufacture stopped. (Fabryka się spaliła i produkcja została wstrzymana.)
 7. turnout *
  • produkcja, wydajność
   We can double our turnout if we make the right decision. (Możemy podwoić naszą wydajność, jeżeli popełnimy słuszną decyzję.)
 8. fabrication
  • produkcja, wytwarzanie termin techniczny
   We are now in the minicomputer era of digital fabrication. (Obecnie jesteśmy w minikomputerowej erze cyfrowej produkcji.)
   All our fabrication department is down in this lower left corner on the factory map. (Cały nasz dział produkcji jest w lewym dolnym rogu planu fabryki.)
 9. outturn , out-turn

Powiązane zwroty — "produkcja"

czasownik
produkować = make +7 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik