TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"offering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "offering" po angielsku

offering **

rzeczownik
 1. produkcja, propozycja, produkt (np. nowa piosenka, nowa książka) [policzalny]
  Your new offering sounds good, but I'm not sure the audience will buy it. (Twoja nowa propozycja brzmi dobrze, ale nie wiem, czy publika ją kupi.)
 2. ofiara (szczególnie religijna) [policzalny]
  I hope the sea god spits in their offering. (Mam nadzieję, że Bóg Morza splunie na ich ofiarę.)
 3. podarunek [policzalny]
  Accept this offering of clothes and food. (Przyjmij ten podarunek z ubrań i żywności.)
 4. wręczanie, przekazywanie
 5. proponowanie, oferowanie, zaoferowanie
  Offering him money offended him. (Proponowanie mu pieniędzy go obraziło.)
 6. zaofiarowanie, oferowanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com NOW TV offers - Get the best NOW TV offers online
czasownik
 1. proponować, oferować [przechodni]
  Can I offer you a drink? (Czy mogę ci zaproponować drinka?)
  A boy offered his seat to a woman. (Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.)
  link synonim: propose
 2. oferować, zaoferować [przechodni/nieprzechodni]
  They offer a 10% discount on purchases over 100 USD. (Oni oferują 10% zniżkę przy zakupach powyżej 100 USD.)
  After the interview, Mr. Smith offered me the job. (Po rozmowie kwalifikacyjnej, pan Smith zaoferował mi pracę.)
 3. zaofiarować, oferować [przechodni]
  He offered help but nobody listened to him. (On zaoferował pomoc, ale nikt go nie słuchał.)
  My mother offered me money but I didn't take it. (Moja matka zaofiarowała mi pieniądze, ale ich nie wziąłem.)
 4. zaoferować (np. cenę) [przechodni]
  What price did he offer for that car? (Jaką cenę on zaoferował za ten samochód?)
  He offered me a profitable exchange. (Zaoferował mi korzystną zamianę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. oferta [policzalny]
  I'm seriously considering your last offer. (Poważnie rozważam twoją ostatnią ofertę.)
  Is this offer still valid? (Czy ta oferta jest wciąż aktualna?)
 2. oferta, propozycja [policzalny]
  There is no way I'm going to accept your offer! (W żadnym wypadku nie zaakceptuję twojej propozycji!)
  His offer was very attractive so I sold him the car. (Jego oferta była bardzo atrakcyjna, więc sprzedałem mu ten samochód.)
 3. oferta (ilość pieniędzy do zapłacenia) [policzalny]
  I can sell you the car, your offer is quite attractive. (Mogę sprzedać ci samochód, twoja oferta jest dość atrakcyjna.)
  I didn't like his offer so I didn't accept it. (Nie spodobała mi się jego oferta, więc jej nie przyjąłem.)
 4. promocja, wyjątkowa oferta [policzalny]
  Don't miss out on our latest offer!! (Nie przegap naszej najnowszej promocji!)
  Did you see our best offer? (Czy widziałeś naszą najlepszą promocję?)
  It's our offer for the best clients. (To nasza wyjątkowa oferta dla najlepszych klientów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. proponować komuś coś
  Can I offer you something to drink? (Czy mogę zaproponować ci coś do picia?)
  I offered him a job and he said no. (Zaproponowałem mu pracę a on powiedział nie.)

Powiązane zwroty — "offering"

rzeczownik
kolokacje