TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"oferować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oferować" po polsku

oferować

offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com
czasownik
 1. offer *****
  • proponować, oferować [przechodni]
   Can I offer you a drink? (Czy mogę ci zaproponować drinka?)
   A boy offered his seat to a woman. (Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.)
   link synonim: propose
  • oferować, zaoferować [przechodni/nieprzechodni]
   They offer a 10% discount on purchases over 100 USD. (Oni oferują 10% zniżkę przy zakupach powyżej 100 USD.)
   After the interview, Mr. Smith offered me the job. (Po rozmowie kwalifikacyjnej, pan Smith zaoferował mi pracę.)
  • zaofiarować, oferować [przechodni]
   He offered help but nobody listened to him. (On zaoferował pomoc, ale nikt go nie słuchał.)
   My mother offered me money but I didn't take it. (Moja matka zaofiarowała mi pieniądze, ale ich nie wziąłem.)
 2. bid **
  • licytować, składać ofertę, oferować (np. na aukcji) [przechodni/nieprzechodni]
   Somebody bid $2000 for the sculpture. (Ktoś zaoferował 2000 dolarów za rzeźbę.)
   I can't believe he bid so much money for a dusty wine bottle. (Nie mogę uwierzyć, że on zaoferował tyle pieniędzy za zakurzoną butelkę wina.)
 3. afford , ***
  • oferować (coś), dostarczać (czegoś), zapewniać (coś)
   She affords cake and milk to our house. (Ona dostarcza ciasto i mleko do naszego domu.)
   The round-the-world trip afforded me unforgettable experiences. (Podróż dookoła świata dostarczyła mi niezapomnianych przeżyć.)
 4. tender **   oficjalnie
 5. carry , *****
  • oferować (np. dobra na sprzedaż) [przechodni]
   He carries his goods on the town market. (On oferuje swoje dobra na miejskim targu.)
phrasal verb
 1. put forth something
 2. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)