PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"oferować komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oferować komuś coś" po polsku

We are pleased to offer, offering someone something' English Lessons | PhraseMix.com
czasownik
 1. offer *****
  • proponować, oferować [TRANSITIVE]
   Can I offer you a drink? (Czy mogę ci zaproponować drinka?)
   A boy offered his seat to a woman. (Chłopiec zaproponował swoje miejsce kobiecie.)
   link synonim: propose
  • oferować, zaoferować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They offer a 10% discount on purchases over 100 USD. (Oni oferują 10% zniżkę przy zakupach powyżej 100 USD.)
   After the interview, Mr. Smith offered me the job. (Po rozmowie kwalifikacyjnej, pan Smith zaoferował mi pracę.)
  • zaofiarować, oferować [TRANSITIVE]
   He offered help but nobody listened to him. (On zaoferował pomoc, ale nikt go nie słuchał.)
   My mother offered me money but I didn't take it. (Moja matka zaofiarowała mi pieniądze, ale ich nie wziąłem.)
 2. bid **
 3. afford ***
  • oferować (coś), dostarczać (czegoś), zapewniać (coś)
   She affords cake and milk to our house. (Ona dostarcza ciasto i mleko do naszego domu.)
   The round-the-world trip afforded me unforgettable experiences. (Podróż dookoła świata dostarczyła mi niezapomnianych przeżyć.)
 4. tender **   formal
 5. carry , *****
  • oferować (np. dobra na sprzedaż) [TRANSITIVE]
   He carries his goods on the town market. (On oferuje swoje dobra na miejskim targu.)
phrasal verb
 1. put forth something
 2. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)

oferować komuś coś

czasownik
 1. tender something to somebody  

powered by  eTutor logo