"bid" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bid" po angielsku

bid **

rzeczownik
 1. oferowana cena, oferta (np. na aukcji) [COUNTABLE]
  He made a bid of $500 for the painting. (On złożył ofertę w wysokości 500 dolarów za obraz.)
  His bid was the highest, so he won the auction. (Jego oferta była najwyższa, więc wygrał aukcję.)
 2. próba (zdobycia lub osiągnięcia czegoś) [COUNTABLE]
  His bid to rob a bank ended in a fail. (Jego próba napadu na bank zakończyła się niepowodzeniem.)
  Peter failed his bid to get my respect. (Peter zawalił próbę zdobycia mojego szacunku.)
 3. odzywka (w grze w brydża) [COUNTABLE]
  First, we need a bid. (Najpierw potrzebujemy odzywki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  bid, past participle  bid
 1. licytować, składać ofertę, oferować (np. na aukcji) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Somebody bid $2000 for the sculpture. (Ktoś zaoferował 2000 dolarów za rzeźbę.)
  I can't believe he bid so much money for a dusty wine bottle. (Nie mogę uwierzyć, że on zaoferował tyle pieniędzy za zakurzoną butelkę wina.)
 2. licytować (w grze w karty) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I bid twenty points. (Licytuję dwadzieścia punktów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bid literary **

czasownik
Formy nieregularne: past tense  bade, past tense  bid, past participle  bidden, past participle  bid
 1. rozkazać, kazać (zrobić coś) [TRANSITIVE]
  The officer bade his soldiers to stand in a row. (Oficer rozkazał swoim żołnierzom stanąć w rzędzie.)
  His mother bade him to clean his room. (Jego matka kazała mu posprzątać pokój.)
 2. życzyć [TRANSITIVE]
  I bid you good night. (Życzę ci dobrej nocy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. składać ofertę przetargową
  I don't understand why no other company bid. (Nie rozumiem, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty przetargowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. oferta (składana w przetargu) [COUNTABLE]
  The highest bid will win. (Najwyższa oferta wygra.)
  I can double that bid if you give me some more time. (Mogę podwoić tę ofertę przetargową jeśli dacie mi trochę więcej czasu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. określony obszar miasta, w którym firmy są zobowiązane do płacenia podatków na rzecz jego utrzymania i promocji

Powiązane zwroty — "bid"

czasownik
rzeczownik
inne
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo