BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wycenić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycenić" po polsku

wycenić

czasownik
 1. bid for something
 2. cess
czasownik
 1. price something out  
  He tried pricing the car out, but admitted that it is a difficult task. (Próbował wycenić auto, ale przyznał, że jest to trudne zadanie.)
 2. make a valuation of something
The Measure the House
czasownik
 1. price *****
  • wyceniać, określać cenę [TRANSITIVE]
   These things look expensive. I have to find someone to price them. (Te rzeczy wyglądają na kosztowne. Muszę znaleźć kogoś, kto je wyceni.)
   The dealer priced the painting. (Handlarz wycenił obraz.)
   I have to sell my house - can you price it? (Muszę sprzedać mój dom - potrafisz określić jego cenę?)
 2. assess ***
  • oceniać, poddawać ocenie, wyceniać, oszacowywać, określać (np. wartość czegoś) [TRANSITIVE]
   to evaluate something, e.g. a candidate's abilities
   Can you assess the value of this ring? (Czy możesz oszacować cenę tego pierścionka?)
   I can't assess how many people came to the concert. (Nie potrafię oszacować, ilu ludzi przyszło na koncert.)
   My fiancée has already assessed the costs of our wedding reception. (Moja narzeczona oszacowała już koszty naszego wesela.)
   Can you assess our chance to win this match? (Czy możesz ocenić naszą szansę na wygranie tego meczu?)
   link synonim: evaluate
 3. value ***** , val. (skrót) *
  • wyceniać, oszacować cenę [TRANSITIVE]
   He valued the building at 5 million dollars. (On wycenił budynek na 5 milionów dolarów.)
   I should have my antiques valued. (Moje antyki powinny zostać wycenione.)
 4. calculate **
  • oceniać, wyceniać, szacować (np. szanse, szkody, konsekwencje) [TRANSITIVE]
   to work out
   I could calculate your chances of survival, but you wouldn't like it. (Oszacowałbym twoje szanse na przeżycie, ale nie spodobałoby ci się to.)
   The company calculated its damage. (Firma wyceniła swoje szkody.)
 5. quote ***   [TRANSITIVE]
  The real estate agent quoted a million dollars for this house. (Agent nieruchomości wycenił ten dom na milion dolarów.)
  They quoted the lost painting for half a million. (Oni wycenili zaginiony obraz na pół miliona.)
 6. prix
  • cenić, wyceniać
   It is reasonably prixed land. (To jest rozsądnie wyceniona ziemia.)
 7. appraise
 8. preprice

Powiązane zwroty — "wycenić"

rzeczownik
cena = price +5 znaczeń
cennik = tariff , customs tariff +3 znaczenia
czasownik
idiom
przysłówek
przymiotnik

powered by  eTutor logo