KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"cena" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cena" po polsku

cena

They had no idea about price ...
rzeczownik
 1. price *****
  • cena (wartość czegoś) [COUNTABLE]
   I bought this shirt half price in the sale. (Kupiłem tę koszulę za pół ceny na wyprzedaży.)
   There's no price on this carton of juice. (Na tym kartonie soku nie ma ceny.)
   The price of petrol has risen sharply. (Cena benzyny mocno wzrosła.)
   It's a hefty price for such a small doll. (To wysoka cena za taką małą lalkę.)
  • cena (konsekwencje czegoś) [SINGULAR]
   There's a high price to pay for this privilege. (Trzeba zapłacić wysoką cenę za ten przywilej.)
   We will pay a hefty price for all our efforts. (Zapłacimy wysoką cenę za wszystkie nasze wysiłki.)
 2. rate *****
  • cena (za produkt, usługę), opłata (za coś), stawka za przejazd (w taksówce) [COUNTABLE]
   We agreed a rate with the driver before we got into the taxi. (Ustaliliśmy stawkę z kierowcą zanim wsiedliśmy do taksówki.)
   The taxi rate is higher on Sundays. (Stawka za przejazd taksówką jest wyższa w niedzielę.)
 3. cost *****
  • koszt, cena (wysiłek, ofiary, straty poniesione w celu osiągnięcia czegoś) [SINGULAR]
   The allied army won the war at the cost of thousands of lives. (Sprzymierzona armia wygrała wojnę kosztem tysięcy istnień.)
 4. valuation
 5. prix
 6. damage ****
  • koszt, cena slang [UNCOUNTABLE]
   The damage of the repair will be high. (Cena naprawy będzie wysoka.)
   What's the damage for the dinner? (Jaka cena za obiad?)

Powiązane zwroty — "cena"

przymiotnik
niewielki (cena, dochód, kwota) = low
cenny = valuable +4 znaczenia
konkurencyjny (np. cena, oferta) = competitive
przesadny (np. cena) = unconscionable
nieoceniony = invaluable +1 znaczenie
zaporowy (np. cena) = prohibitive
spadający (np. cena) = tumbling
czasownik
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo