BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"val." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "val." po angielsku

value ***** , val. (skrót) *

Once your audience finds value
rzeczownik
 1. wartość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
  What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
  This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
  link synonim: worth
 2. wartość (zmiennej w programie komputerowym) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
  What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
 3. wartość (zrelatywizowana do kosztu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
  The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
 4. wartość, znaczenie, waga [UNCOUNTABLE]
  This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
  Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
 5. wartość (w matematyce) technical [COUNTABLE]
  What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
  This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. cenić, cenić sobie [TRANSITIVE]
  Why did he value her more than all the others? (Dlaczego cenił sobie ją bardziej niż innych?)
  I value your opinion. (Cenię sobie twoją opinię.)
  Her boss values hard work a lot. (Jej szef ceni sobie ciężką pracę.)
 2. wyceniać, oszacować cenę [TRANSITIVE]
  He valued the building at 5 million dollars. (On wycenił budynek na 5 milionów dolarów.)
  I should have my antiques valued. (Moje antyki powinny zostać wycenione.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

valley *** , także: val. *

rzeczownik
 1. dolina [COUNTABLE]
  They were looking down upon a lovely valley. (Oni patrzyli w dół na wspaniałą dolinę.)
  They went to the San Gabriel Valley. (Oni pojechali do doliny San Gabriel.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "val."

rzeczownik
interval = przerwa, odstęp +2 znaczenia
VALS (skrót) , Values, Attitudes and Lifestyles = segmentacja VALS (podział ludności według stylu życia)
przysłówek

powered by  eTutor logo