BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"bid for something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bid for something" po angielsku

bid for something

czasownik
  1. podać swoją cenę, wycenić, zaoferować cenę za wykonanie pracy
    Two other companies bid for this job. (Dwie inne firmy podały swoją cenę za wykonanie tej pracy.)
  2. ubiegać się o coś, wnosić swoją ofertę
    Four companies are bidding on this contract right now. (Cztery firmy ubiegają się teraz o tę umowę.)
  1. licytować coś na aukcji
    I can't believe I bid $500 for that necklace. (Nie mogę uwierzyć, że zalicytowałem 500$ za ten naszyjnik.)

powered by  eTutor logo