Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"value" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "value" po angielsku

value ***** , val. (skrót) *

obrazek do "value" po polsku Once your audience finds value
rzeczownik
 1. wartość [policzalny lub niepoliczalny]
  Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
  What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
  This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
  link synonim: worth
 2. wartość (zmiennej w programie komputerowym) [policzalny lub niepoliczalny]
  Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
  What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
 3. wartość (zrelatywizowana do kosztu) [policzalny lub niepoliczalny]
  The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
  The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
 4. wartość, znaczenie, waga [niepoliczalny]
  This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
  Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
 5. wartość (w matematyce) termin techniczny [policzalny]
  What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
  This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. cenić, cenić sobie [przechodni]
  Why did he value her more than all the others? (Dlaczego cenił sobie ją bardziej niż innych?)
  I value your opinion. (Cenię sobie twoją opinię.)
  Her boss values hard work a lot. (Jej szef ceni sobie ciężką pracę.)
 2. wyceniać, oszacować cenę [przechodni]
  He valued the building at 5 million dollars. (On wycenił budynek na 5 milionów dolarów.)
  I should have my antiques valued. (Moje antyki powinny zostać wycenione.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. oceniać siebie, określać swoją wartość
  After this event, I had to value myself as a father. (Po tym wydarzeniu, musiałem ocenić siebie jako ojca.)
  I can't value myself, I need others to do that. (Nie potrafię sam siebie ocenić, potrzebuję do tego innych.)

Powiązane zwroty — "value"

przymiotnik
of value = wartościowy (wart dużych pieniędzy) +1 znaczenie
valued = drogi, ceniony, cenny +1 znaczenie
valuable = wartościowy, cenny (warty dużo pieniędzy) +1 znaczenie
value-free = obiektywny, bezstronny +1 znaczenie
rzeczownik
inne
czasownik
kolokacje

podobne do "value" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "value" po polsku

rzeczownik
cztery C marketingu (consumer value, cost, communication, convenience) = four Cs , four C's