"ceniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ceniony" po polsku

ceniony

przymiotnik
 1. prized American English , prised British English
  • ceniony, wychwalany, wysoko ceniony
   The bicycle was her most prized possession. (Rower należał do jej najbardziej cenionych własności.)
   This company is prized for producing durable furniture. (Ta firma jest wysoko ceniona za produkowanie wytrzymałych mebli.)
 2. valued
 1. well thought of
  • ceniony, lubiany
  • ceniony (np. osoba, produkt)
czasownik
 1. rate *****
  • cenić (kogoś) [TRANSITIVE]
   The company rates him highly as an employee. (Firma wysoko go ceni jako pracownika.)
   How do you rate him as a musician? (Jak go oceniasz jako muzyka?)
   On a scale of one to ten, I'd rate this book a six. (W skali od jeden do dziesięciu, oceniłbym tą książkę na sześć.)
 2. regard ***
  • cenić, szanować, poważać (kogoś) [TRANSITIVE]
   I regard him for his work. (Cenię go za jego pracę.)
   You should always regard your parents. (Powinieneś zawsze szanować swoich rodziców.)
 3. esteem
 4. prix
  • cenić, wyceniać
   It is reasonably prixed land. (To jest rozsądnie wyceniona ziemia.)
 5. beknight
czasownik
 1. value ***** , val. (skrót) *   [TRANSITIVE]
  Why did he value her more than all the others? (Dlaczego cenił sobie ją bardziej niż innych?)
  I value your opinion. (Cenię sobie twoją opinię.)
  Her boss values hard work a lot. (Jej szef ceni sobie ciężką pracę.)
czasownik
 1. appreciate ***
  • cenić sobie (np. dobre jedzenie, muzykę) [TRANSITIVE]
   I appreciate peace. (Cenię sobie spokój.)
   I appreciate good food and elegant restaurants. (Cenię sobie dobre jedzenie i eleganckie restauracje.)
 2. treasure **  
  I will always treasure those eight years we had worked together. (Zawsze będę sobie cenił te osiem lat, które przepracowaliśmy razem.)
 3. cherish

powered by  eTutor logo