"cenny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cenny" po polsku

cenny

przymiotnik
 1. valuable **
  • wartościowy, cenny (warty dużo pieniędzy)
   Do you have any idea how valuable this stuff is? (Masz jakiekolwiek pojęcie, jak wartościowe są te rzeczy?)
   Are any of the pictures here in the house valuable? (Czy którekolwiek z obrazów w domu są wartościowe?)
   przeciwieństwo: worthless
  • cenny, wartościowy (przydatny)
   He had some valuable information. (On miał wartościowe informacje.)
   Thank you for this valuable advice. (Dziękuję za tę cenną radę.)
   This was a valuable lecture, I've learned a lot of new things. (To był wartościowy wykład, nauczyłem się wielu nowych rzeczy.)
 2. precious **
  • cenny, drogocenny, wartościowy (np. o czasie, przedmiocie)
   She doesn't want to lose her precious time waiting for me. (Ona nie chce tracić swojego drogocennego czasu, czekając na mnie.)
   This is a precious ring. Don't lose it. (To jest cenny pierścionek. Nie zgub go.)
 3. fruitful
  • owocny, cenny (np. o doświadczeniu, pracy)
   producing good results
   It is the most amazing and fruitful experience of my life. (To najwspanialsze i najbardziej owocne doświadczenie w moim życiu.)
 4. valued
 5. prize ***
  • cenny, wartościowy
   Do you have any prize jewellery? (Czy masz jakąś wartościową biżuterię?)
   I bought a prize painting. (Kupiłem cenny obraz.)
 6. worthful  

powered by  eTutor logo