BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"doceniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doceniać" po polsku

doceniać

czasownik
 1. appreciate ***
  • doceniać (np. ważność problemu, znaczenie czegoś) [przechodni]
   I appreciate your help. (Doceniam twoją pomoc.)
   She appreciates your work and effort. (Ona docenia twoją pracę i wysiłek.)
   I appreciate your concern, but I'm OK. (Doceniam twoją troskę, ale wszystko ze mną w porządku.)
   I appreciate your concern, but I'm OK. (Doceniam twoją troskę, ale wszystko ze mną w porządku.)
 2. recognise BrE , recognize AmE ****
  • doceniać (czyjś wysiłek), uznawać (czyjeś osiągnięcia) [przechodni]
   I recognize your effort. (Doceniam twój wysiłek.)
   Don't worry, your achievements will be recognized. (Nie martw się, twoje osiągnięcia zostaną docenione.)
 3. esteem
  • poważać, szanować, cenić, doceniać
   I esteem your effort, but it was unnecessary. (Szanuję twój wysiłek, ale nie był on konieczny.)
czasownik
 1. ignore , ***
  • nie doceniać, bagatelizować (np. problem) [przechodni]
   Stop ignoring the problem, we are in trouble! (Przestań bagatelizować problem, mamy kłopoty!)
   The boss ignored his workers' strike. (Szef zbagatelizował strajk swoich pracowników.)
 2. underestimate *
 3. undervalue ,
 4. underrate
 5. misprize , misprise BrE   oficjalnie

powered by  eTutor logo