PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"poważać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważać" po polsku

poważać

czasownik
 1. respect ****
  • szanować, poważać, honorować [przechodni]
   We will respect him in the end for doing so. (Na koniec będziemy go szanować za zrobienie tego.)
   I respect your opinion but I don't agree with you. (Szanuję twoją opinię, ale się z tobą nie zgadzam.)
 2. regard ***
  • cenić, szanować, poważać (kogoś) [przechodni]
   I regard him for his work. (Cenię go za jego pracę.)
   You should always regard your parents. (Powinieneś zawsze szanować swoich rodziców.)
 3. honour BrE , honor AmE ***
 4. esteem
  • poważać, szanować, cenić, doceniać
   I esteem your effort, but it was unnecessary. (Szanuję twój wysiłek, ale nie był on konieczny.)
 5. revere

Powiązane zwroty — "poważać"

przymiotnik
poważny = serious +21 znaczeń
przysłówek
poważnie = seriously +7 znaczeń
idiom
rzeczownik
powaga = dignity +6 znaczeń
poważanie = respect +6 znaczeń
czasownik
wyważyć = prise BrE , prize AmE , pry AmE +1 znaczenie
spoważnieć = sober , sober down +1 znaczenie
phrasal verb